סל הקניות
0 פריטים
 
             קטגוריות
 

מנועים

מנועי DC תיבת גיר פלסטיק
מנועי DC תיבת גיר פלסטיק
מנועים ללא תמסורת
מנועים ללא תמסורת
מנועי מיקרו DC תיבת גיר מתכת
מנועי מיקרו DC תיבת גיר מתכת
מנועי מיני DC תיבת גיר מתכת
מנועי מיני DC תיבת גיר מתכת
Standard Gearmotor
Standard Gearmotor
מנועי DC תיבת גיר מתכת
מנועי DC תיבת גיר מתכת
מנועי צעד
מנועי צעד
מנועי סרוו
מנועי סרוו
מנועי רטט
מנועי רטט
אקטואטור
אקטואטור
מיין לפי
100:1 Micro Metal Gearmotor
100:1 Micro Metal Gearmotor
992
₪120  
30:1 Micro Metal Gearmotor
30:1 Micro Metal Gearmotor
993
₪120  
298:1 Micro Metal Gearmotor HP
298:1 Micro Metal Gearmotor HP
994
₪120  
250:1 Micro Metal Gearmotor HP
250:1 Micro Metal Gearmotor HP
995
₪120  
210:1 Micro Metal Gearmotor HP
210:1 Micro Metal Gearmotor HP
996
₪120  
150:1 Micro Metal Gearmotor HP
150:1 Micro Metal Gearmotor HP
997
₪120  
10:1 Micro Metal Gearmotor HP
10:1 Micro Metal Gearmotor HP
999
₪120  
5:1 Micro Metal Gearmotor HP
5:1 Micro Metal Gearmotor HP
1000
₪120  
35:1 Mini Metal Gearmotor
35:1 Mini Metal Gearmotor
1093
₪120  
298:1 Micro Metal Gearmotor
298:1 Micro Metal Gearmotor
1094
₪120  
250:1 Micro Metal Gearmotor
250:1 Micro Metal Gearmotor
1095
₪120  
250:1 Micro Metal Gearmotor
250:1 Micro Metal Gearmotor
1096
₪120  
210:1 Micro Metal Gearmotor
210:1 Micro Metal Gearmotor
1097
₪120  
50:1 Micro Metal Gearmotor
50:1 Micro Metal Gearmotor
1098
₪120  
10:1 Micro Metal Gearmotor
10:1 Micro Metal Gearmotor
1099
₪120  
5:1 Micro Metal Gearmotor
5:1 Micro Metal Gearmotor
1100
₪120  
100:1 Micro Metal Gearmotor HP
100:1 Micro Metal Gearmotor HP
1101
₪120  
19:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm
19:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm
1102
₪160  
29:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm
29:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm
1103
₪160  
50:1 Metal Gearmotor 37Dx54L mm
50:1 Metal Gearmotor 37Dx54L mm
1104
₪160  
67:1 Metal Gearmotor 37Dx54L mm
67:1 Metal Gearmotor 37Dx54L mm
1105
₪160  
100:1 Metal Gearmotor 37Dx57L mm
100:1 Metal Gearmotor 37Dx57L mm
1106
₪160  
131:1 Metal Gearmotor 37Dx57L mm
131:1 Metal Gearmotor 37Dx57L mm
1107
₪160  
154:1 Metal Gearmotor 20Dx44L mm
154:1 Metal Gearmotor 20Dx44L mm
1109
₪128  
228:1 Plastic Gearmotor Offset Output
228:1 Plastic Gearmotor Offset Output
1118
₪48  
120:1 Plastic Gearmotor Offset Output
120:1 Plastic Gearmotor Offset Output
1119
₪48  
200:1 Plastic Gearmotor 90-Degree Output
200:1 Plastic Gearmotor 90-Degree Output
1120
₪48  
120:1 Plastic Gearmotor 90-Degree Output
120:1 Plastic Gearmotor 90-Degree Output
1121
₪48  
120:1 Mini Plastic Gearmotor Offset 2mm Spline Output
120:1 Mini Plastic Gearmotor Offset 2mm Spline Output
1122
₪48  
120:1 Mini Plastic Gearmotor 90-Degree 2mm Spline Output
120:1 Mini Plastic Gearmotor 90-Degree 2mm Spline Output
1123
₪48  
120:1 Mini Plastic Gearmotor 90-Degree 3mm D-Shaft Output
120:1 Mini Plastic Gearmotor 90-Degree 3mm D-Shaft Output
1124
₪48  
120:1 Mini Plastic Gearmotor Offset 3mm D-Shaft Output
120:1 Mini Plastic Gearmotor Offset 3mm D-Shaft Output
1125
₪48  
73:1 Metal Gearmotor 20Dx42L mm
73:1 Metal Gearmotor 20Dx42L mm
1163
₪128  
19:1 Metal Gearmotor 37Dx68L mm with 64 CPR Encoder
19:1 Metal Gearmotor 37Dx68L mm with 64 CPR Encoder
2822
₪320  
29:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm with 64 CPR Encoder
29:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm with 64 CPR Encoder
1443
₪320  
50:1 Metal Gearmotor 37Dx54L mm with 64 CPR Encoder
50:1 Metal Gearmotor 37Dx54L mm with 64 CPR Encoder
1444
₪320  
100:1 Metal Gearmotor 37Dx57L mm with 64 CPR Encoder
100:1 Metal Gearmotor 37Dx57L mm with 64 CPR Encoder
1446
₪320  
131:1 Metal Gearmotor 37Dx57L mm with 64 CPR Encoder
131:1 Metal Gearmotor 37Dx57L mm with 64 CPR Encoder
1447
₪320  
20.4:1 Metal Gearmotor 25Dx50L mm HP
20.4:1 Metal Gearmotor 25Dx50L mm HP
1572
₪140  
172:1 Metal Gearmotor 25Dx56L mm HP
172:1 Metal Gearmotor 25Dx56L mm HP
1577
₪141  
20.4:1 Metal Gearmotor 25Dx50L mm
20.4:1 Metal Gearmotor 25Dx50L mm
1583
₪128  
34:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm
34:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm
1584
₪165  
172:1 Metal Gearmotor 25Dx56L mm
172:1 Metal Gearmotor 25Dx56L mm
1588
₪128  
227:1 Metal Gearmotor 25Dx56L mm
227:1 Metal Gearmotor 25Dx56L mm
1589
₪145  
180:1 Mini Plastic Gearmotor 90-Degree 3mm D-Shaft Output
180:1 Mini Plastic Gearmotor 90-Degree 3mm D-Shaft Output
1593
₪48  
180:1 Mini Plastic Gearmotor Offset 3mm D-Shaft Output
180:1 Mini Plastic Gearmotor Offset 3mm D-Shaft Output
1594
₪48  
1000:1 Micro Metal Gearmotor HP
1000:1 Micro Metal Gearmotor HP
1595
₪120  
1000:1 Micro Metal Gearmotor
1000:1 Micro Metal Gearmotor
1596
₪120  
115:1 Metal Gearmotor 15.5Dx30L mm
115:1 Metal Gearmotor 15.5Dx30L mm
1598
₪115  
100:1 Micro Metal Gearmotor with Extended Motor Shaft
100:1 Micro Metal Gearmotor with Extended Motor Shaft
2204
₪130  
100:1 Micro Metal Gearmotor HP with Extended Motor Shaft
100:1 Micro Metal Gearmotor HP with Extended Motor Shaft
2214
₪140  
9.7:1 Metal Gearmotor 25Dx48L mm HP with 48 CPR Encoder
9.7:1 Metal Gearmotor 25Dx48L mm HP with 48 CPR Encoder
2271
₪238  
34:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm HP with 48 CPR Encoder
34:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm HP with 48 CPR Encoder
2273
₪320  
47:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm HP with 48 CPR Encoder
47:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm HP with 48 CPR Encoder
2274
₪240  
75:1 Metal Gearmotor 25Dx54L mm HP with 48 CPR Encoder
75:1 Metal Gearmotor 25Dx54L mm HP with 48 CPR Encoder
2275
₪238  
9.7:1 Metal Gearmotor 25Dx48L mm with 48 CPR Encoder
9.7:1 Metal Gearmotor 25Dx48L mm with 48 CPR Encoder
2282
₪238  
34:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm with 48 CPR Encoder
34:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm with 48 CPR Encoder
2284
₪320  
47:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm with 48 CPR Encoder
47:1 Metal Gearmotor 25Dx52L mm with 48 CPR Encoder
2285
₪240  
75:1 Metal Gearmotor 25Dx54L mm with 48 CPR Encoder
75:1 Metal Gearmotor 25Dx54L mm with 48 CPR Encoder
2286
₪225  
172:1 Metal Gearmotor 25Dx56L mm with 48 CPR Encoder
172:1 Metal Gearmotor 25Dx56L mm with 48 CPR Encoder
2288
₪228  
9g micro servo 1.6kg
9g micro servo 1.6kg
SER0006
₪44  
24:1 Mini Metal Gearmotor
24:1 Mini Metal Gearmotor
ROB-08913
₪115  
Brushed DC Motor: 130-Size; 6V; 11.5kRPM; 800mA Stall
Brushed DC Motor: 130-Size; 6V; 11.5kRPM; 800mA Stall
1117
₪15  
Power HD Standard Servo 3001HB
Power HD Standard Servo 3001HB
1058
₪100  
Power HD Mini Servo HD-1711MG
Power HD Mini Servo HD-1711MG
2144
₪68  
Power HD Standard Servo 6001HB
Power HD Standard Servo 6001HB
1056
₪105  
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 35x26mm, 7.4V, 280mA
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 35x26mm, 7.4V, 280mA
1207
₪130  
Stepper Motor: Bipolar; 200 Steps/Rev; 35x28mm; 10V; 500mA
Stepper Motor: Bipolar; 200 Steps/Rev; 35x28mm; 10V; 500mA
1208
₪130  
Power HD High-Speed Digital Micro Servo DSM44
Power HD High-Speed Digital Micro Servo DSM44
2142
₪112  
Stepper Motor with Cable
Stepper Motor with Cable
ROB-09238
₪150  
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 20x30mm, 3.9V, 600mA
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 20x30mm, 3.9V, 600mA
1204
₪190  
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 28x32mm, 3.8V, 670mA
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 28x32mm, 3.8V, 670mA
1205
₪160  
Stepper Motor: Bipolar; 200 Steps/Rev; 35x36mm; 2.7V; 1000mA
Stepper Motor: Bipolar; 200 Steps/Rev; 35x36mm; 2.7V; 1000mA
1209
₪150  
Stepper Motor - 68 oz.in 400 steps/rev
Stepper Motor - 68 oz.in 400 steps/rev
ROB-10846
₪190  
Power HD Micro Digital Servo HD-1581HB
Power HD Micro Digital Servo HD-1581HB
1042
₪140  
Power HD Mini Digital Servo HD-1810MG
Power HD Mini Digital Servo HD-1810MG
1047
₪150  
Power HD High-Speed Digital Sub-Micro Servo DSP33
Power HD High-Speed Digital Sub-Micro Servo DSP33
2141
₪75  
Power HD Mini High-Speed Digital Servo 3688HB
Power HD Mini High-Speed Digital Servo 3688HB
1055
₪160  
Stepper Motor: Unipolar/Bipolar, 200 Steps/Rev, 42x48mm, 4V, 1200mA
Stepper Motor: Unipolar/Bipolar, 200 Steps/Rev, 42x48mm, 4V, 1200mA
1200
₪160  
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 28x45mm, 4.5V, 670mA
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 28x45mm, 4.5V, 670mA
1206
₪120  
Micro DC Geared Motor with Back Shaft
Micro DC Geared Motor with Back Shaft
FIT0016
₪44  
Sub-Micro Servo 3.7g Generic
Sub-Micro Servo 3.7g Generic
1053
₪44  
Power HD Sub-Micro Servo HD-1440A
Power HD Sub-Micro Servo HD-1440A
1040
₪48  
Power HD Micro Servo HD-1600A
Power HD Micro Servo HD-1600A
2145
₪65  
Power HD Micro Servo HD-1800A
Power HD Micro Servo HD-1800A
1049
₪58  
Power HD Micro Servo HD-1900A
Power HD Micro Servo HD-1900A
1050
₪58  
Power HD Mini Servo HD-1160A
Power HD Mini Servo HD-1160A
1046
₪85  
Power HD Micro Digital Servo DS65HB
Power HD Micro Digital Servo DS65HB
1051
₪77  
Small Stepper Motor
Small Stepper Motor
ROB-10551
₪75  
Stepper Motor - 29 oz.in 200 steps/rev, Threaded Shaft
Stepper Motor - 29 oz.in 200 steps/rev, Threaded Shaft
ROB-10848
₪370  
TowerPro Micro Servo 9g
TowerPro Micro Servo 9g
RMS09001S
₪46  
Vibration Motor
Vibration Motor
ROB-08449
₪29  
Shaftless Vibration Motor 10x3.4mm
Shaftless Vibration Motor 10x3.4mm
1636
₪29  
Shaftless Vibration Motor 10x2.0mm
Shaftless Vibration Motor 10x2.0mm
1638
₪29  
Shaftless Vibration Motor 8x3.4mm
Shaftless Vibration Motor 8x3.4mm
1637
₪29  
Base Rotate Kit with HS-422 servo
Base Rotate Kit with HS-422 servo
ROB0034
₪275  
50:1 Micro Metal Gearmotor HP
50:1 Micro Metal Gearmotor HP
998
₪120  
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 42×11.6mm, 3.5V, 1 A/Phase
Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 42×11.6mm, 3.5V, 1 A/Phase
2298
₪350  
Invenscience i00600 Torxis Servo 1600 oz.in. 1.5 sec/90 deg
Invenscience i00600 Torxis Servo 1600 oz.in. 1.5 sec/90 deg
1390
₪1,480  
Servo - Large Full Rotation
Servo - Large Full Rotation
ROB-09347
₪110