מבוא
האתר דאן אלקטרוניקה  מנוהל ומתוחזק ע"י  ד א ן אלקטרוניקה בע"מ
והנו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.


הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או/רכישה שיעשו ע"י הלקוח בחנות/אתר ד א ן אלקטרוניקה.


התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין ד א ן אלקטרוניקה לכל דבר ועניין.


הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו, כתנאי מוקדם להתקשרות בינך לבין ד א ן אלקטרוניקה.


גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ"י הוראות התקנון,
 לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ד א ן אלקטרוניקה.

 
הרשאות להשתתף ברכישות באתר

תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
רשאי לקנות באתר כל בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני (אימייל) ובעל כתובת מגורים בישראל ומעל גיל 18.


במידה והמזמין הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר ע"י אפוטרופוס.


שיטות המכירה

מכירה רגילה:

במכירה זו מוצעים כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
באתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד וליד כל מוצר יוצג תיאורו בעברית/אנגלית ומחירו בש"ח המחירים באתר כוללים מע"מ .
במכירה רגילה רשאי כל משתתף למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או בחנות ד א ן אלקטרוניקה באמצעות מענה טלפוני של החנות כפי שמפורסם.


השלמת תהליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה אצל חברת האשראי של הלקוח וכמו כן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת תהליך המכירה.
כל המוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי, אם קרה שבשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ביצוע ההזמנה אזלו המוצרים שהוזמנו מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים לצרכנים וכספם יושב להם במלואו.
אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ביצוע ההזמנה,
תבטל ד א ן אלקטרוניקה את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.
 
אופן השתתפות במכירות


הלקוח יוכל להוסיף לסל הקניות כל מוצר באתר וזאת לאחר התרשמותו מהמוצר וממחירו.

המחירים באתר כוללים מע"מ

!!!המחירים המפורסמים באתר הינם מחיר מכירה לתשלום מזומן/כרטיס אשראי בלבד

לקוחות/קניינים ממוסדות לימוד ואו לקוחות עסקיים אחרים אשר תנאי התשלום עמם הנו שוטף 30/45/77 וכו
משלמים את מחיר המוצר בתוספת של בין 13% - 17%
וזאת על פי הצעת המחיר שתשלח אליכם

באפשרות כל לקוח לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות, כל עוד לא נסתיימה ההזמנה. בתום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה, ולבצע תשלום עבור הקנייה.
לצורך השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון; שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכ"ו.


הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה.
לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע הפעולה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע ד א ן אלקטרוניקה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי תישלח ההזמנה.
לאחר אישור העסקה המכירה תתועד בד א ן אלקטרוניקה

.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו התבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה בד א ן אלקטרוניקה יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולה ולביצועה.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה הוא יידרש ליצור קשר עם ד א ן אלקטרוניקה לצורך הסדרת ביצוע העסקה עם חברות האשראי. במקרה האמור יחל מניין ספירת הימים באשר למועד ביצוע המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות האשראי

.
לא פעל הלקוח להסדרת התשלום, יראו לנכון בד א ן אלקטרוניקה את העסקה כמבוטלת ו/או עפ"י שיקול ד א ן אלקטרוניקה בלבד תיראה העסקה כמבוטלת.
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל ד א ן אלקטרוניקה באמצעות הדואר אלקטרוני :

dash@dash.co.il


ביטול עסקאות/החזרת מוצרים


המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל ד א ן אלקטרוניקה.
במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש"ח - לפי הנמוך. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי,
 דמי המשלוח לא יוחזרו שמצוינים בחשבונית.


על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדינו:  רח' מפלסים 12 קרית אריה פ"ת.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.
 בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון ד א ן אלקטרוניקה.
הודעה על הביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.


ד א ן אלקטרוניקה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי/מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר ו/או אי קבלת המוצר.

במקרים בהם מוצר לא יסופק לצרכנים, ד א ן אלקטרוניקה תדאג לספק לצרכנים מוצר חלופי חדש או תבטל את העסקה ותשיב להם את התמורה ששילמו במלואה.
ד א ן אלקטרוניקה תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ואז תפורט לצרכן סיבת הביטול.
ד א ן אלקטרוניקה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוח מכל סוג שהוא, ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו בגין ביטול זה לרבות מהסיבות שלהלן:

  1. נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר .המוצר ובין אם בתיאורו ובין אם בתמונתו
  2.  אם יראה כי אירעה תקלה חריגה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  3.  במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  4.  במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

מיד עם ביטול העסקה ע"י ד א ן אלקטרוניקה כספם של הצרכנים יושב במלואו.
מוצרים אשר נפגמו בזמן המשלוח מד א ן אלקטרוניקה ללקוח, יוחלפו על ידינו במוצר זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידינו ללא כל תמורה, מיד עם הגעת המוצר הפגום למשרדינו, ובתנאי שאכן המוצר נפגם בזמן המשלוח.
אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ביצוע ההזמנה, תבטל ד א ן אלקטרוניקה את המכירה תוך יום עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם, או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.
.
מקום שיפוט
סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: פתח תקווה
 
דמי הטיפול והמשלוח


דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
המחירים המפורסמים באתר כוללים מע"מ וכמו כן  תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק,

הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנות ד א ן אלקטרוניקה עפ"י התנאים המוצגים בדף המכירה,
וזאת בתאום מראש עם ד א ן אלקטרוניקה באשר למקום ומועד האיסוף.
מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח

.
ד א ן אלקטרוניקה לא תהיה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה (תקלות במערכת ההתקשרות, טלפון או מחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכ"ו).
בנסיבות אלו שצוינו או אחרות שלא מטעמי ד א ן אלקטרוניקה תבוטל המכירה באופן חד צדדי מטעם ד א ן אלקטרוניקה או מטעם הלקוח, הזכאי לבטל את המכירה.
 זיכוי כספי מלא ינתן במעמד זה ללקוח. כמו כן הלקוח יהיה פטור מתשלום דמי ביטול.
ד א ן אלקטרוניקה אינה מתחייבת לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעית גישה אליהם מטעמים בטחונים. במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגוריהם (עד להובלה לנקודת המפגש חלה עלות הובלה שתתואם מראש).


המשלוח נעשה באמצעות שירות דואר חבילות או דואר אקספרס של דואר ישראל או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים.
מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותם וכפופים להימצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה,
קונה אשר לא ימצא בביתו או משרדו, תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של מוקד דואר שליחים/חברת השליחויות, לצורך תאום נוסף של מועד אספקה.